Faktoring dla firm

Main conrainer

Faktoring dla firm

Faktoring dla firm to usługa polegająca na wykupywaniu przez faktora (tak określa się podmiot świadczący usługę faktoringu) faktorantów (to zaś są nieprzeterminowane wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów), najczęściej z tytułu dostaw, usług, bądź na świadczeniu na ich rzecz usług dodatkowych, wynikających ze stosownej umowy. Faktoring dla firm umożliwia przedsiębiorstwom korzystającym z niego o wiele szybsze otrzymywanie środków finansowych, które wynikają z przeprowadzanych transakcji. Jest to efektem tego, że faktor przekazuje mu ustalony wcześniej przez umowę procent wierzytelności, określany mianem zaliczki.

Faktoring dla firm

Przeważnie stanowi ona większą część kwoty, niemal jej całość, jednak nigdy nie jest jej całością. Wynika z tego dość popularne stwierdzenie, że faktoring dla firm umożliwia skracanie cyklu rotacji należności. Jeśli ktoś nie porusza się na co dzień w świecie gospodarki, to można to również określić inaczej, na przykład, że poprawia ich bieżącą płynność finansową. Dodatkowo daje też podmiotom gospodarczym możliwość ograniczenia ryzyka niewypłacalności odbiorców, ponieważ to faktor bierze na siebie to ryzyko.

Faktoring dla firm

Zagłębiając się w ten temat możemy zauważyć, że wyróżnia się różne odmiany faktoringu. Pierwotny podział na faktoring pełny i niepełny został uzupełniony o faktoring mieszany, który możemy spotkać coraz częściej. Czym się one od siebie różnią? O faktoringu pełnym mówimy wówczas, gdy faktor bierze na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika i w razie nieuregulowania zobowiązań sam dochodzi należności. W przypadku, gdy umowa czegoś takiego nie przewiduje, wówczas mówimy o faktoringu niepełnym. A czym w takim razie jest faktoring mieszany? Polega on na rozłożeniu ryzyka na obie strony. W takim przypadku ustala się limit odpowiedzialności faktora.